• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

T.C.  SAĞLIK   BAKANLIĞI

Gaziantep Şehitkâmil Merkez 5 Nolu
Aile Sağlığı Merkezi


Dr.Ayla ALMACIOĞLU (27.02.062)

Dr.M.Bülent ALMACIOĞLU (27.02.063)


Dr.Hatice Nur ALPTEKİN (27.02.190)


Dr. Gizem SÖNMEZ (27.02.257)

                                             

Üyelik Girişi
Şehitkamil 5 Nolu A.S.M
Sağlık Videoları
Takvim

Aile Hekimi Kayıt Ve Değiştirme İşlemleri

Aile Hekimleri Kayıt Değiştirme İşlemleri

Geçiş döneminde aile hekimi kendi kayıtlı hastası olmamasına rağmen müracaat eden hastayı çevirmeyerek muayene edeceklerdir.

Özellikle aktif çalışan memur, işçi ve öğrenciler olmak üzere muayene taleplerinde, başka bir aile hekimine kayıtlı olduğu tespit edilen hastalara kendi aile hekimlerinin kim ve nerede olduğu bilgisi verilecek, kendi aile hekimlerine yönlendirilmekle birlikte, talep etmeleri halinde mağdur olmamaları için geçiş döneminde muayene ve tedavileri yapılacaktır.

Aile Hekimi kesin kaydını yaptığı kişinin Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 3.c bendine istinaden‘ “Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için 6 ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişilerle iletişime geçer”.denilmektedir. Aile Hekimleri kendilerine verilen ve kesin kaydı yapılan nüfusu geçiş döneminde kontrol edeceklerdir. Kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yaparak K.S. Fişi ve ilgili bölümlere kaydedeceklerdir.

Geçiş döneminde Aile Hekimleri kendilerine bağlı vatandaşların bilgilerini hem elektronik ortamda hem de yazılı ortamda kaydetmeye devam edeceklerdir.


1- Kayıt İşlemleri

a) Hiçbir Aile Hekiminde kaydı bulunmayan kişiler bölgesinde bağlı olduğu veya istediği Aile Hekimine direk veya Toplum Sağlığı Merkezi üzerinden Kayıt için müracaat edebilirler. Aile Hekimleri bu müracaatları hiçbir belge istemeden kayıt altına alabilirler.

b) Aile Hekiminde kaydı yapıldıktan 3 ay sonrasından itibaren il içinde kişilerin aile hekimini değiştirmek istediği takdirde internet adresinde yayımlanmış olan Aile Hekimine Kayıt / Değiştirme Talep Dilekçesi tam ve eksiksiz olarak doldurularak ilgili kişi tarafından imzalanacak, Aile Hekimi, Kayıt / Değiştirme Talep Dilekçesini kendisi alıp 5 (beş) iş günü içerisinde bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezine iletecektir. Toplum Sağlığı Merkezi kişi/kişileri nüfusunun elvermesi durumunda tercih ettiği aile hekimine tercihi bulunmuyorsa ya da nüfusu elvermiyorsa nüfusu en az olan ve ikamet adresine en yakın Aile Hekimine atayacaktır. Kesinlikle belgesiz hasta kayıt işlemi yapılmayacaktır.

c) İl dışından gelen kişilerin aile hekimine kaydını yaptırabilmeleri için internet adresinde yayımlanmış olan Aile Hekimine Kayıt / Değiştirme Talep Dilekçesi tam ve eksiksiz olarak doldurularak ilgili kişi tarafından imzalanacak,  Aile Hekimi, Kayıt / Değiştirme Talep Dilekçesini kendisi alıp 5 (beş) iş günü içerisinde bağlı olduğu toplum sağlığı merkezine iletecektir. Toplum Sağlığı Merkezi kişi/kişileri nüfusunun elvermesi durumunda tercih ettiği aile hekimine tercihi bulunmuyorsa ya da nüfusu elvermiyorsa nüfusu en az olan ve ikamet adresine en yakın Aile Hekimine atayacaktır. Kesinlikle belgesiz hasta kayıt işlemi yapılmayacaktır.

d) Hekimler kesinlikle Okul, Yurt ve toplu yerleşim yerlerindeki Nüfusları Sağlık İl Müdürlüğü bilgisi olmadan kayıt altına almayacaktır. Okul, Yurt, Pansiyon vb. yerlerin nüfus hareketlerini 1. madde b bendinde açıklanan Aile Hekimi Kayıt Dilekçesi ile Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılacaktır. Cezaevi, Huzurevi, Çocuk ve Yaşlı Bakımevlerindeki kişiler için kayıt dilekçesi şartı aranmayacak, gerekli bilgileri içeren kurum amiri imzalı resmi yazı ile Toplum Sağlığı Merkezine müracaat edilmesi yeterli olacaktır.

e) Aile Hekimleri yukarıdaki b,c maddesinde belirtilen evrakları düzenleyerek bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezine tutanakla teslim edebilir.

f) Kişiler yeni bağlandıkları Aile Hekimi’nin çalışma şartlarını peşinen kabul eder. Aile Hekimi; mevzuatta yer alan görevlerin yerine getirilmesinden ve özellikle ilk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak, evde takibi zorunlu kişilere verilecek, kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

            h)  Her hangi bir nedenle bölgedeki Aile Hekimleri’ne kayıt edilemeyen kişiler bölgelerindeki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ikamet ettiği bölgeye yakın ve en az kaydı olan Aile Hekiminden başlamak suretiyle Aile Hekimi listesine eklenecektir. Bu kayıtlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ay sonunda Aile Hekimleri’ne bir yazı ile bildirilir.

ı) Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir hasta olarak sağlık hizmeti alır. Aile Hekimi bu konumdaki kişiler için her hangi bir ücret talep edemez. Misafir hastalar dahil olmak üzere hekimin kendi bölgesinde ikamet etmese dahi başvuran kişilerin poliklinik, enjeksiyon, pansuman işlemleri ve acil durumlarda müdahale ve diğer işlemleri yapılmaya devam edilecektir. Bu işlemler için hastalar kendi Aile Hekimleri’ne yönlendirilmekle beraber kesinlikle geri çevrilmeyecektir.

 

i)  Müracaat sırasında T.C Kimlik numarası, kimlik bilgileri ile imza ve adres eksikliği halinde müracaat kabul edilmeyecek olup yanlış beyan vb. nedenlerden dolayı oluşacak hukuki sorumluluk müracaat dilekçesini veren ile dilekçeyi kabul eden Aile Hekimi’ne aittir.

j)  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 5. Maddesinin ilk paragrafında, “Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen Yerlerde kişileri aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgari 1000, azami 4000’dir.” Coğrafi nedenlerle Sağlık Müdürlüğü’nün izin verdiği yerler dışında 4000’in üzerinde hasta kaydı yapılamayacaktır.

2- Hekim Değiştirme/Zorunlu Sebeplerle Hekim Değiştirme.

a)Geçiş Döneminde ilk 3 ay Aile Hekimi değişikliği olmayacaktır. Aile Hekimini değiştirmek isteyen kişiler geçiş döneminde ki ilk 3 ay sonrasında matbu dilekçeler ile müracaatları halinde Aile Hekimlerini değiştirebileceklerdir. Aile Hekimini değiştiren bir kişi 3 aydan önce tekrar bir Aile Hekimi değişikliği yapamayacaktır.

b) 18 yaşından küçük bireylerin Aile Hekimlerine kayıt/değiştirme işlemleri velisinin yazılı başvurusu ile yapılacaktır.

c) Dilekçelerin uygunluğunun kontrolü ve değiştirme işlemleri TSM tarafından yapılacaktır.

d) Toplum Sağlığı Merkezleri kendilerine teslim edilen dilekçeleri bir hafta içinde sonuçlandırarak birer nüshasını tercih edilen Aile Hekimi ile daha önce kayıtlı olduğu Aile Hekimine ay sonunda resmi yazı ile gönderir. Asıl nüshası ise TSM’ de tercih edilen Aile Hekimi adına açılan dosyada saklanır.


3- İl Dışı Göç Nedeni ile İlişik Kesme İşlemleri

a) Dilekçe Aile Hekimi tarafından göç hanesi ve yeni adres bilgileri doldurularak bağlı bulunulan TSM ye teslim edilecektir. TSM tarafından yapılacak kontrolden sonra, onaylanıp ilgili birimlere bildirim yapılarak silme işlemi gerçekleştirilecektir.

b) İl içinde ikametgâh değişikliği yapan bireylerin kayıtlı bulunduğu AH den ilişik kesme işlemi, ancak aile hekimi değişikliği ile olacaktır. Kişilerin yeni adreslerinde bir aile hekiminden hizmet alması için gerekli bilgilendirme kayıtlı bulunduğu AH tarafından yapılacaktır.

c) Kesin kayıtlı listesinden çıkartılan bireylerin TSM bilgisi olmadan herhangi bir nedenle tekrar kayıt edilmesi ve Bakanlığa ulaştırılmasından kaynaklanan her türlü yasal sorumluluk aile hekimine aittir.

     
4- HEKİM DEĞİŞTİRMENİN USULÜ

Toplum Sağlığı Merkezlerindeki ilgili Personel;

            1.Kendilerine teslim edilen dilekçeleri Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte müracaat eden kişinin kendisinden,  velisinden ya da Aile Hekiminden teslim alır.

            2.Ekli belgelerin ve içeriklerinin eksiksiz olmasına dikkat ederek, eksik olanları tamamlatır.

            3.Kurumun Gelen Evrak Defterine dilekçeyi kaydettikten sonra kayıt numarasını dilekçenin üzerindeki “Evrak Kayıt No” alanına işler. Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimine veya Sorumlu Hekimin imza yetkisi verdiği kişiye yönlendirir

            4.Sorumlu Hekim, dilekçedeki bilgilerin doğruluğunun ve Aile Hekiminin değiştirilme zorunluluğunun gerekçesini bir zorunlu neden olarak kabul ettikten sonra onaylar.

            5.Sorumlu Hekim tarafından Kayıt Görevlisine yönlendirilen onaylanmış dilekçenin Kayıt Görevlisi tarafından işlemi yapılır.

            6.Elektronik ortamda kayıt işlemi, kurum giriş kaydından itibaren 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır.

            7.Düzenlenen talep dilekçesinin (TSM ne yapılan başvurularda) bir nüshası Toplum Sağlığı Merkezinde kalacak, bir fotokopisi ise kayıt edilen ay sonunda toplu olarak kaydın gerçekleştirildiği Aile Hekimine gönderilecektir.

            8.Sonuçlandırılan dilekçelerden bir önceki aya ait bilgiler bilgisayar ortamında kaydedildikten sonra, her ayın ilk haftası içerisinde kaydından düşülen Aile Hekimlerine elektronik posta ile ulaştırılır.

Geçiş döneminde aile hekimi kendi kayıtlı hastası olmamasına rağmen müracaat eden hastayı çevirmeyerek muayene edecek ve kişiyi kendi aile hekimine yönlendireceklerdir.

 
 


84483 kez okundu

Yorumlar

     25/07/2017 08:27

arkadaşlar yukarıdakı uygulama talimatı gaziantep halk sağlığı müdürlüğünün bir iç genelgesimi cevap yazarsanız sevinirim
Misafir - msa

     19/07/2017 19:05

arkadasım bu yukarıdaki işleyiş genelgemi ne olduğğu belli değil
Misafir - msa

Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret171570
Site Haritası